ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Όλοι γνωρίζουμε τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών τόσο για τους κατοίκους των ορεινών μας κοινοτήτων, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Επειδή τα πρώτα λεπτά μετά το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς είναι τα πλέον κρίσιμα στην κατάσβεσή της, εστιάσαμε στην δημιουργία ενός συστήματος πυρόσβεσης, το οποίο να περιορίζει την επέκτασή της μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Το νεό σύστημα πυρόσβεσης επιτρέπει την μετρατροπή οποιουδήποτε διπλοκάμπινου οχήματος, σε πυροσβεστικό όχημα και τη γρήγορη τροφοδοσία του από σταθερό ντεπόζιτο μεγάλης χωρητικότητας.

Ξέρουμε πως είναι να θέλεις να βοηθήσεις στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που σε απειλεί και να μην έχεις τα μέσα. Για το λόγο αυτό κατασκευάσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρόσβεσης το οποίο μπορεί να φορτωθεί, να συνδεθεί και να γεμίσει με νερό μέσα σε 2 λεπτά ώστε να είναι έτοιμο να βοηθήσει. Η λύση αυτή απευθύνεται σε κοινοτικά συμβούλια, εθελοντές δασοπυροσβέστες και ιδιώτες.

Το πλαστικό ντεπόζιτο των 500 λίτρων, είναι ειδικά κατασκευασμένο για διπλοκάμπινα για άμεση και ασφαλή μεταφορά νερού.

Ασφαλής μεταφορά νερού:

Με φτερά στο εσωτερικό ώστε να περιορίζεται η κίνηση του νερού.

Κάτω από το παράθυρο στο πίσω μέρος για καθαρό οπτικό πεδίο.